Skip to main content
WinkelmandClose Cart

Hoe vind je jezelf als bedrijf opnieuw uit?

November; tijd voor een nieuw jaarplan. Jaarplan 2021 in de prullenbak? Nee, gebruik het! Miste je dit jaar de samenhang in je jaarplan? Met je missie? Visie? Projectenportfolio? Komend jaar niet meer. Jaarplannen zijn tegenwoordig visueel. Zo zie je in een oogopslag het grotere plaatje.

Een visueel jaarplan dus. Of eigenlijk moeten we het geen jaarplan noemen. In de huidige tijd plannen we kort vooruit. Heel agile. Zo kunnen organisaties voldoen aan de vraag van een snel veranderende werkelijkheid. Wel blijft het voor alle organisaties de kunst om ook een grote lijn uit te zetten. Eentje waarbij het “jezelf opnieuw uitvinden” de basis vormt. Laten we het woord jaarplan vervangen door ‘kompas’. En laten we dat kompas visueel maken. En ontdekken wat dát doet.

WAT? EEN VISUEEL KOMPAS?

Hoe draagt een visueel kompas bij aan het opnieuw uitvinden van onze organisatie?

Stel je voor: In plaats van de excel jaarplanning hangt er een poster in de centrale ruimte van de organisatie waar je werkt. De poster neemt je mee in het verleden, het nu en de toekomst van de organisatie. Als vanzelf checkt je brein: klopt de samenhang? Zie ik gaten? Of misschien juist nieuwe verbanden? Hier zit de ruimte om al experimenterend een pad te vinden naar het toekomstplaatje. Met het scheppen van een toekomstbeeld, start je met het opnieuw uitvinden van jezelf. Door het in één plaat te doen, zie je sneller nieuwe mogelijkheden én de missing links in je plan.

visueel jaarplan

HOE MAAK IK ZO’N VISUEEL KOMPAS? 

Een visueel kompas maak je door een aantal stappen te volgen, met een bijbehorend visueel template. In de tekening hieronder zie je de verschillende stappen in een aantal templates. Deze templates vul je in, samen met degenen die normaal gesproken de jaarplanning maken. De basis stappen zie je hier naast:

  1. Maak het verleden visueel: Welke belangrijke dingen zijn er gebeurd? Wie en wat hebben daarin een belangrijke rol gehad? Welke belangrijke lessen heb je als organisatie geleerd?
  2. Breng de context van je organisatie in beeld: welke klantvragen krijg je? Hoe ziet het economische klimaat eruit?
  3. Maak een SWOT analyse en breng visueel in beeld met welke sterkten, zwakten, bedreigingen en uitdagingen je iets moet.
  4. Breng in beeld hoe je wilt dat jouw organisatie over een jaar op de cover van een krant/tijdschrift staat. Wat hoop je dat er over je geschreven is? Door wie? Kom tot een gedeeld beeld.
  5. Maak zichtbaar welke vijf grote stappen je dichter bij het gedeelde beeld van de toekomst brengen.
  6. Tot slot maak je per stap een plannetje. Hoe ga je deze grote stappen nemen? Welke basis neem je mee vanuit dit jaar? Wat heb je nodig?
templates visueel jaarplan

HOE GEBRUIK IK DE TEMPLATES? 

Ga stap voor stap aan de slag. Begin bij de eerste stap en met de eerste template. Als die af is, ga je door naar de volgende. Laat iedereen eerst zijn/haar ideeën/antwoorden/ingevingen op post-its tekenen/schrijven. Neem hiervoor per onderdeel van de template 10 à 15 minuten. Deel dan de inhoud van de post-its met elkaar. En ga vervolgens de post-its structuren; haal de dubbelingen eruit, maak een volgorde etc. Zo kom je tot een ingevulde template. Daarna kun je door naar de volgende stap. Hang de templates aan de muur, dat geeft overzicht.

Per template heb je ongeveer 30 tot 60 minuten nodig. Je kunt een hele dag reserveren voor het maken van een visueel kompas maar je kunt het ook in meerdere dagdelen doen. Of elke week een stap.

MEER WETEN?  

Een aanrader is om het boek ‘Visual Leaders’ van David Sibbet te lezen. In dit boek vind je informatie en tools om met het visualiseren van de lange termijn aan de slag te gaan.

In de komende blogs vertellen we je per stap hoe dit gaat.

Voor nu: Staat het maken van het jaarplan nog op de planning? Doe het dit keer anders. Maak het zichtbaar. Gebruik de zes stappen. Creëer al visualiserend de toekomst van jouw organisatie. Blijf jezelf opnieuw uitvinden.

Per template heb je ongeveer 30 tot 60 minuten nodig. Je kunt een hele dag reserveren voor het maken van een visueel kompas maar je kunt het ook in meerdere dagdelen doen. Of elke week een stap.